Inschrijven voor een beginnerscursus

Na verzending van het formulier ontvangt u automatisch per email een kopie van uw inschrijving.

Het cursusgeld is € 140,- .
Pas na ontvangst van dit bedrag bent u definitief ingeschreven voor de beginnerscursus. Graag overschrijven naar:

NL26 INGB 0007 6762 29 t.n.v. School voor Tai Chi Chuan, Martin Klett

Mocht onverhoopt de cursus niet doorgaan of op een andere dag en tijdstip, dan ontvangt u daarover bericht van ons.
.
Bij voorbaat dank voor uw inschrijving, en tot ziens op onze school!

Met vriendelijke groet,

Martin Klett
School voor Tai Chi Chuan