ALGEMENE VOORWAARDEN CHI’zz 2019/2020

Na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

De Algemene Voorwaarden gelden bij workshops, verdiepingsdagen en retraites die geboekt worden bij Chi’zz.
Door deelname verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijving, betaling, annulering

Inschrijving Je inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij in overleg, per e-mail, anders overeengekomen.

Betaling Alle geboekte evenementen dienen na inschrijving binnen 14 dagen betaald te zijn.

Annulering
Annulering dient per email aan info@chizz.eu gericht te zijn en een ontvangstbevestiging van deze annulering door Chi’zz binnen 3 werkdagen bevestigd te zijn.
Annulering binnen 10 dagen na inschrijving is kosteloos.
Na de 10 dagen geldt een annuleringsfee van € 25,— administratiekosten.
Vanaf 6 weken voor de datum van het evement is 50% verschuldigd.
Binnen 6 weken het hele bedrag. Indien er gezondheidsredenen ten grondslag liggen aan de annulering kan hiervan in overleg afgeweken worden.

Annulering door Chi’zz is als er onder het minimale aantal deelnemers blijft; de termijn van annulering is minimaal 2 weken voor aanvang en wordt via email gecommuniceerd.

Fysieke conditie
Elke deelnemer dient zelf de afweging te maken welke lichamelijke klachten hij/zij op voorhand door hoort te geven aan Chi’zz via email of telefoon.
De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd.
Chi’zz is als bedrijf of in persoon van Nanda Duin niet verantwoordelijk voor blessures ontstaan tijdens de evenementen.

Deelnemer garandeert en verklaart:
dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert; dat hij/zij op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve lichaamsbeweging; dat deze niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
Men geen lichaamsbeweging uit zal voeren wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Chi’zz is als bedrijf of in persoon van Nanda Duin volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren, die direct of niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.