Algemene voorwaarden Amstelveen

VOORWAARDEN
voor de inschrijving bij de International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), Amstelveen:

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (beginnerscursus) afgesloten en wordt daarna automatisch telkens met één maand verlengd (gevorderden). Opzegging van de overeenkomst dient per email te gebeuren voor de eerste van een maand met een opzegtermijn van een maand.

4 - Cursuskosten
Beginnerscursus
Storting van het cursusgeld ad 147,--, is te voldoen voor aanvang van de lessen op NL60 INGB 0006 8519 90 t.n.v. Klank, Amsterdam. Contante betaling, van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.

Gevorderden
Het maandelijks lesgeld ad 50,-- is verschuldigd per eerste van de maand. Verzoek om dit per automatische overschrijving in te voeren.

De ITCCA - lidmaatschapskosten ad 31,-- zijn jaarlijks te voldoen. Dit geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen.

5 - De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is.

6 - De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

8 - De originele Yang-stijl mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden. De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam, gedeeltes ervan of namen die er op lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

9 - Adres en telefoonnummer worden alleen door de School voor Tai Chi Chuan – Victor Barbiers, Amstelveen en Amstelland bewaard en gebruikt, naam en e-mailadres worden tweemaal jaarlijks gedeeld met de centrale school in Amsterdam.
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor communicatie tussen leerling en school.