Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN

Voor de inschrijving bij de International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), Amsterdam Noord:

De Les
Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens kunnen de leerlingen de oefenlessen volgen op de school in het centrum onder begeleiding van een assistent of een leraar (zie ITCCA Amsterdam).

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (beginnerscursus) afgesloten en wordt daarna automatisch telkens met één maand verlengd (gevorderden). Opzegging van de overeenkomst dient per email te gebeuren voor de eerste van een maand met een opzegtermijn van een maand.

Cursuskosten
Beginnerscursus
Storting van het cursusgeld ad 141,-- (135,00 lesgeld + 6,00 gedeeltelijk lidmaatschap), is te voldoen voor aanvang van de lessen. Contante betaling, van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.

Gevorderden
Het maandelijkse lesgeld ad 42,00 wordt betaald via overboeking van het cursusgeld. Graag betaling voor de eerste van de maand.

Privéles.
Om diverse redenen kan een leerling privéles willen nemen. Kosten 50,00

De ITCCA - lidmaatschapskosten zijn jaarlijks te voldoen. Deze bedragen 31,00 per jaar. Dit geeft recht op het boeken van cursussen (in overleg met de leraar) en deelname aan oefenlessen bij alle ITCCA scholen.

Sluiting gedurende vakanties
De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

De originele Yang-stijl mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden. De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof - is niet toegestaan. De naam "originele Yang-stijl" is wettig gedeponeerd. De naam, gedeeltes ervan of namen die er op lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

Contact
Voor meer informatie, neem contact op met:

Wendela van Popta

+31624794093

email:amsterdamnoord@itcca.nl