De Docente

Via Flamenco, Gestalt-therapie en Zen komt Wendela in 2004 bij Tai Chi terecht. 
Nieuwsgierig geworden na een proefles op de school van Martin Klett raakt ze steeds meer gefascineerd door de kracht zonder fysieke krachtsinspanning, de focus, het evenwicht en de vloeiende, doorgaande beweging van Tai Chi.
Ze wordt een zeer gemotiveerde leerling en assistent bij lessen en oefenlessen, volgt lessen bij Andreas Heyden in Keulen en de cursussen rond het Paasweekend van Master Chu in Amsterdam.


In 2014 neemt Wendela de stap om zelf leraar te worden. Zij wordt in dit proces met jaarlijkse examens bij Master Chu begeleid door Martin Klett en geeft inmiddels les op de ITCCA School voor Tai Chi Chuan Amsterdam-Noord.


Ze vindt het boeiend om te zien hoe mensen zich iets eigen maken, in dit geval Tai Chi, en de ontdekking doen dat deze manier van bewegen een gunstige invloed heeft op het hele gestel en zelfs op het denken.