VOORWAARDEN voor de inschrijving bij de

School voor Tai Chi Chuan ITCCA Utrecht

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of een leraar oefenlessen aangeboden.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (‘beginnerscursus’) afgesloten en wordt daarna telkens met één maand verlengd (‘gevorderden’).
Opzegging van de overeenkomst dient per email te gebeuren en er geldt een opzegtermijn van één maand.

4 - Cursuskosten:
Beginnerscursus
Het cursusgeld á € 150,-- (inclusief €6,- ITCCA-lidmaatschapskosten) moet een week voor aanvang van de lessen overgemaakt zijn op NL23TRIO0320054616 tnv DaoDing - ITCCA Utrecht.
Een plek in de beginnerscursus is alleen dan definitief na ontvangst van het cursusgeld en bij voldoende plek. Indien een beginnerscursus niet doorgaat door te weinig deelnemers wordt het overgemaakte bedrag direct teruggestort.
Bij opzegging na aanvang van de beginnerscursus vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Gevorderden
De maandelijkse contributie á € 55,- wordt betaald in de eerste week van de aangaande maand. De leerling wordt verzocht om dit via een automatische betaling te doen.

De ITCCA - lidmaatschapskosten, á € 31,-- zijn jaarlijks aan het begin van de periode januari-dec of juli-juni te voldoen afhankelijk van het instroommoment. Het geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen.
Bij doorgang na de beginnerscursus wordt het restant van de lidmaatschap overgemaakt, zijnde € 25,--. Het ITCCA-lidmaatschap vervalt - zonder restitutie - bij opzegging.

5 - De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is. In geval van langduriger afwezigheid kunnen persoonlijke afspraken gemaakt worden.

6 - De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

8 - De “originele Yang-stijl” mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden.
De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam “originele Yang-stijl”, gedeeltes ervan of namen die erop lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

9- Adres, telefoonnummer en geboortejaar worden alleen door de School voor Tai Chi Chuan – Utrecht bewaard en gebruikt. Naam en e-mailadres worden jaarlijks gedeeld met de centrale school in Amsterdam. 
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor communicatie tussen leerling en school. Het geboortejaar wordt gebruikt voor demografische doeleinden.

10-Corona
Cursist van de beginnerscursus of lid van de ITCCA Utrecht geeft aan op de hoogte te zijn van de Corona huisregels, zoals te lezen op de website, en deze na te leven.
Indien het door een lockdown niet mogelijk is om fysiek les te gegeven in de zaal van de School van Tai Chi Chuan Utrecht worden de lessen online via Zoom voortgezet. Er vindt geen restitutie plaats van het cursus- of lesgeld.