Algemene voorwaarden Tiel

Voor de inschrijving bij de International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), Tiel:

  1. Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

   2. Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les.

   3. De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (beginnerscursus) afgesloten. Als de cursus daarna vervolgd wordt, wordt daarna automatisch de overeenkomst telkens met één maand verlengd (gevorderden). Opzegging van de overeenkomst dient per email te gebeuren voor de eerste van een maand met een opzegtermijn van een maand.

   4. Cursuskosten

  Beginnerscursus:
  Storting van het cursusgeld ad €140,- is te voldoen voor aanvang van de lessen op NL28 RABO 0125482825 t.n.v. AEC Simon. Contante betaling, van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.


Kinderlessen:
Kosten van een 10 rittenkaart ad €90 is te voldoen voor aanvang van de lessen. Contante betaling is alleen mogelijk op de eerste van de les van de kaart. Een kaart is 3 maanden geldig.


Gevorderden:
Het maandelijks lesgeld ad €45,- is verschuldigd per eerste van de maand. Verzoek om dit per automatische overschrijving in te voeren.

De ITCCA - lidmaatschapskosten ad €31,- zijn jaarlijks te voldoen. Dit geeft recht op het boeken van cursussen en deelname aan oefenlessen.


  5. De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is.

  6. De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

  7. Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

  8. De originele Yang-stijl mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden. De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam "originele Yang-stijl" is wettig gedeponeerd. De naam, gedeeltes ervan of namen die er op lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

  9. Adres, telefoonnummer en geboortedatum worden alleen door de School voor Tai Chi Chuan – Tiel, Alisa Simon bewaard en gebruikt, naam en e-mailadres worden tweemaal jaarlijks gedeeld met de centrale school in Amsterdam. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor communicatie tussen leerling en school. Bij het verstrekken van uw e-mailadres aan onze Tai Chi-school, stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken voor het verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over onze lessen, workshops, evenementen en andere relevante updates. Uw e-mailadres zal uitsluitend voor dit doel worden gebruikt en zal niet worden gedeeld met derden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken die onderaan elke nieuwsbrief is opgenomen. De geboortedatum wordt gebruikt voor demografische doeleinden.