Algemene voorwaarden

voor de inschrijving bij de International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), Almere:

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het onderwijzen van de originele Yang-stijl door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - De lessen

Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of een leraar oefenlessen aangeboden.

3 - Duur en opzegging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (beginnerscursus) afgesloten en wordt daarna automatisch telkens met één maand verlengd (gevorderden). Opzegging van de overeenkomst dient per email te gebeuren voor de eerste van een maand met een opzegtermijn van een maand. De betaling van de beginnerscursus wordt niet gerestitueerd in het geval van terugtrekking uit de cursus.

4 - Cursuskosten en ITCCA - lidmaatschap

Beginnerscursus
Storting van het cursusgeld ad € 125,00 (incl. 9% BTW en € 6,00 ITCCA-lidmaatschap) is te voldoen voor aanvang van de lessen op IBAN: NL70 ABNA 0468 0027 66 t.n.v. ITCCA Rui Bandeira.
Contante betaling, van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk op de eerste les van de beginnerscursus.

Gevorderden
De maandelijkse contributie ad € 50,00 (incl. 9% BTW) wordt betaald d.m.v. een doorlopende incasso-opdracht, gelieve tot de 8e van elke maand.
Als de leerling student is of een stadspas met groene stip heeft, bedraagt de maandelijkse contributie € 45,00 (incl. 9% BTW).

De ITCCA - lidmaatschapskosten voor de gevorderden ad € 31,00 zijn jaarlijks te voldoen d.m.v. een factuur. Dit geeft recht op het boeken van cursussen/workshops van Meester Chu en alle andere verzorgd in NL en Europa, gehouden retraites door de ITCCA Europa, en deelname aan oefenlessen. Vereiste tot deelname is niveau-afhankelijk.
Het ITCCA lidmaatschap vervalt bij opzegging en er is geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

5 - Sluiting gedurende vakanties

De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is. In geval van langdurige ziekte of vakanties kunnen persoonlijke afspraken gemaakt worden.

6 - Registratie persoonsgegevens

We bewaren je naam en contactgegevens in een bestand op een beveiligde harde schijf. Je gegevens geven wij nooit af aan derden buiten de ITCCA. Je email adres gebruiken we om je de halfjaarlijkse email nieuwsbrief van ITCCA Nederland te sturen, om je via de nieuwsbrief van ITCCA Almere op de hoogte te houden. Je mobiele nummer gebruiken we alleen voor heel actuele ontwikkelingen betreffende de les.

7 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.
Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.

8 - De "originele Yang-stijl" mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden. De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam "originele Yang-stijl" is wettig gedeponeerd. De naam, gedeeltes ervan of namen die er op lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

Contact
Voor meer informatie, neem contact op met:

Rui Bandeira
065432 7978
almere@itcca.nl
KvK nummer: 33290408