Proefles

matthea-6019-27dc5ff06b5219d658169afed63c9bab

De proefles is een vrijblijvende kennismaking met Tai Chi Chuan, de docent en de manier waarop binnen de ITCCA onderwezen wordt. Een mooie kans om zich een eerste beeld te vormen van wat u in de Iessen kunt verwachten! Een proefles duurt een uur en een kwartier.

Qua kleding is een gemakkelijke broek, een T-shirt of trui en een paar witte sokken als schoeisel voldoende.

De eerst volgende proeflessen is op maandag 11 mei om 18.00 uur en op woensdag 13 mei om 19.00 uur. Het is ook mogelijk eerder "online" kennis te maken

De originele Yang stijl, zoals deze door de ITCCA in een Europees netwerk van scholen wordt onderwezen, richt zich op 3 elementen, de persoonlijke gezondheid, meditatie en de vechtkunst zelf.
De taoïstische gezondheidsoefeningen en meditatie evenals Qigong nemen een belangrijke plaats in het leren beheersen van de vechtkunst.

Beginnerscursus

Op maandag 18 mei en woensdag 20 mei starten er een nieuwe beginnerscursussen. Het is ook mogelijk in te stromen bij bestaande groep van woensdag 18.00 uur. Een beginnerscursus bestaat uit 10 lessen. Centraal staat het stap voor stap leren van de bewegingen van de Tai Chi-vorm. Verder wordt kennis gemaakt met fundamentele oefeningen van Tai Chi zoals de taoïstische gezondheidsoefeningen, staande qigong, en meditatie. Een les duurt een uur en een kwartier. Daarnaast is het mogelijk drie keer per week de oefenlessen te volgen in de studio van ITCCA Rotterdam (zie rooster). Op woensdag om 18.00 uur is er ook gelegenheid om te oefenen in Delft.

Kosten: € 138,50 incl. 9% BTW en € 5,00 bijdrage aan jaarlijks lidmaatschap voor ITCCA Europe.

Vervolglessen en privé-lessen

In vervolg op de beginnerscursus continueren we de wekelijkse les waarin het stap voor stap aanleren van de Tai Chi-vorm centraal staat. De gehele tai-chi vorm zelf wordt in drie fasen onderricht en neemt in zijn geheel een kleine twee jaar in beslag om te meesteren. Elke fase is een afgerond geheel maar wordt wel in volgorde doorlopen. Na het voltooien van de vorm richt het eigenen van de vorm zich op zes verdiepende stappen, naast les in partneroefeningen en de vormen met wapens (zwaard, sabel). Het blijft mogelijk om daarbij drie keer per week de oefenlessen te volgen in de studio bij ITCCA Rotterdam (zie rooster).

Kosten: € 55,00 per maand (incl. 9% BTW), en een jaarlijks lidmaatschap van ITCCA Europe € 31,00.

Het is ook mogelijk structureel of incidenteel privé-lessen te volgen. Een privé-les duurt een uur en de vergoeding is € 60,00 per les (incl. 9% BTW). De privé-lessen geven we in de studio in Rotterdam, gevestigd aan de Vijverhofstraat 112. In overleg is het ook mogelijk in de avonduren een privé-les aansluitend op een groepsles in de zaal in Delft te organiseren.