Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN voor de inschrijving bij de
International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) Delft

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het krijgen van onderwijs in de originele Yang-stijl Tai Chi Chuan door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of een leraar oefenlessen aangeboden in Rotterdam.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (‘beginnerscursus’) afgesloten en verlengt daarna telkens met één maand. Opzegging van de overeenkomst dient per email te gebeuren voor de eerste van de maand met een opzegtermijn van een maand.

4 - Cursuskosten:

Beginnerscursus
De kosten voor de beginnerscursus bedraagt € 138,50, incl. 9% BTW te voldoen voor aanvang van de lessen en over te boeken op het rekeningnummer IBAN: NL 27ASNB 0950382329 t.a.v. M.v. Staden o.v.v. naam van de deelnemer(ster)
Contante betaling van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk na overleg - en op de eerste les van de beginnerscursus.

Vervolglessen
De maandelijkse contributie € 55,-- wordt betaald door de leerling via een maandelijks overboeking van haar/zijn rekening; of middels een maandelijkse machtig aan ITCCA Delft

De ITCCA Europe lidmaatschapskosten €31,00 dient jaarlijks te worden voldaan. Deze bijdrage aan Master Chu geeft recht op deelname aan ITCCA cursussen en oefenlessen in geheel Europa.

5 - De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden niet aanwezig is.

6 - De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld is de school niet aansprakelijk.

8 - De “originele Yang-stijl” mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden.
De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam “originele Yang-stijl”, gedeeltes ervan of namen die erop lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

Voor meer informatie neem contact op met:

Matthea van Staden
0616070602
KvK 61205524